Uwaga! Termin składania ofert upływa w dniu 08.05.2019 r godz. 09:00

DZP-270-19-2019 Sukcesywne dostawy leków do programów lekowych

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.). Środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniu, jest platforma on-line działająca pod adresem https://e-ProPublico.pl/.

 

Początek strony