Załączone pliki:
Download this file (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdf2019-04-19
Download this file (SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety).doc)SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety).doc2019-04-19
Download this file (Zał. nr 1 Wzór oferty na dostawy.doc)Zał. nr 1 Wzór oferty na dostawy.doc2019-04-19
Download this file (Zał. nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx)Zał. nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx2019-04-19
Download this file (Zał. nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc)Zał. nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc2019-04-19
Download this file (Zał. nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy.doc)Zał. nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy.doc2019-04-19
Download this file (Zał. nr 5 - Istotne postanowienia umowy.doc)Zał. nr 5 - Istotne postanowienia umowy.doc2019-04-19
Download this file (Zał. nr 5A - Umowa użyczenia.doc)Zał. nr 5A - Umowa użyczenia.doc2019-04-19
Download this file (Zał. nr 6 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc)Zał. nr 6 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc2019-04-19
Download this file (Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.doc)Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.doc2019-04-26
Download this file (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf2019-05-09
Download this file (Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert II.doc)Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert II.doc2019-05-09
Download this file (Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert III.doc)Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert III.doc2019-05-15
Download this file (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf2019-05-15
Download this file (Odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf)Odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf2019-05-24
Download this file (Powiadomienie o zmianach w SIWZ.doc)Powiadomienie o zmianach w SIWZ.doc2019-05-24
Download this file (SIWZ - MODYFIKACJA.doc)SIWZ - MODYFIKACJA.doc2019-05-24
Download this file (ZAł. nr 1 Wzór oferty na dostawy - MODYFIKACJA.doc)ZAł. nr 1 Wzór oferty na dostawy - MODYFIKACJA.doc2019-05-24
Download this file (Zał. nr 2 Formularz asortymentowo- cenowy - MODYFIKACJA.xlsx)Zał. nr 2 Formularz asortymentowo- cenowy - MODYFIKACJA.xlsx2019-05-24
Download this file (Zał. nr 5 - Istotne postanowienia umowy - MODYFIKACJA.doc)Zał. nr 5 - Istotne postanowienia umowy - MODYFIKACJA.doc2019-05-24
Download this file (Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert IV.doc)Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert IV.doc2019-05-24
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert.doc2019-06-05
Download this file (Informacja z otwarcia ofert - Uzupełnienie.doc)Informacja z otwarcia ofert - Uzupełnienie.doc2019-06-06
Download this file (Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.doc)Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.doc2019-06-26
Download this file (Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc)Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc2019-07-19
Download this file (Powiadomienie o unieważnieniu zadań.doc)Powiadomienie o unieważnieniu zadań.doc2019-07-19
Download this file (Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II.doc)Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II.doc2019-08-13
Download this file (Powiadomienie o unieważnieniu zadań II.doc)Powiadomienie o unieważnieniu zadań II.doc2019-08-13
Download this file (Powiadomienie o powtórnej ocenie ofert w Grupie 6 o unieważnieniu zadań III.doc)Powiadomienie o powtórnej ocenie ofert w Grupie 6 o unieważnieniu zadań III.doc2019-08-19
Download this file (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf2019-08-27
Początek strony