UWAGA! Termin składania ofert upływa w dniu 21.06.2019 r godz. 11:00

UWAGA! Termin składania ofert przesunięty na 24.06.2019 r godz. 11:00

DZP-270-37-2019 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji

Załączone pliki:
Download this file (Załącznik nr 13 - Uzupełnienie projektu wykonawczego.zip)Załącznik nr 13 - Uzupełnienie projektu wykonawczego.zip2019-03-26
Download this file (Załącznik nr 15 - Ekspertyza techniczna PPOŻ.zip)Załącznik nr 15 - Ekspertyza techniczna PPOŻ.zip2019-03-26
Download this file (Załącznik nr 12 - Dokumentacja projektowa.zip)Załącznik nr 12 - Dokumentacja projektowa.zip2019-03-26
Download this file (Załącznik nr 14 - Postanowienie PSP_11.07.2017.pdf)Załącznik nr 14 - Postanowienie PSP_11.07.2017.pdf2019-04-10
Download this file (Załącznik nr 16 - Pozwolenie na budowę.pdf)Załącznik nr 16 - Pozwolenie na budowę.pdf2019-04-10
Download this file (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdf2019-06-05
Download this file (SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona.doc)SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona.doc2019-06-05
Download this file (Załącznik nr 1 - Wzór oferty na roboty budowlane.doc)Załącznik nr 1 - Wzór oferty na roboty budowlane.doc2019-06-05
Download this file (Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo - finansowy.xls)Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo - finansowy.xls2019-06-05
Download this file (Załącznik nr 3 - Oświadczenie (warunki udziału).doc)Załącznik nr 3 - Oświadczenie (warunki udziału).doc2019-06-05
Download this file (Załącznik nr 4 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierz.DOC)Załącznik nr 4 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierz.DOC2019-06-05
Download this file (Załącznik nr 5 - Wzór umowy na roboty budowlane.doc)Załącznik nr 5 - Wzór umowy na roboty budowlane.doc2019-06-05
Download this file (Załącznik nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc)Załącznik nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc2019-06-05
Download this file (Załącznik nr 7 - Wykaz osób.doc)Załącznik nr 7 - Wykaz osób.doc2019-06-05
Download this file (Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych.doc)Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych.doc2019-06-05
Download this file (Załącznik nr 9 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę.doc)Załącznik nr 9 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę.doc2019-06-05
Download this file (Załącznik nr 10 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji n.doc)Załącznik nr 10 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji n.doc2019-06-05
Download this file (Załącznik nr 11 - Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych.doc)Załącznik nr 11 - Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych.doc2019-06-05
Download this file (Powiadomienie o zmianach w SIWZ.docx)Powiadomienie o zmianach w SIWZ.docx2019-06-06
Download this file (Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.docx)Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.docx2019-06-06
Download this file (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf2019-06-06
Download this file (Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ.pdf)Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ.pdf2019-06-10
Download this file (Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert II.doc)Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert II.doc2019-06-18
Download this file (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf2019-06-18
Download this file (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf2019-06-24
Download this file (powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf2019-07-04
Download this file (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf2019-07-24
Download this file (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_korekta.pdf)ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_korekta.pdf2019-07-24
Początek strony