UWAGA! Termin składania ofert upływa w dniu 04.07.2019 r godz. 09:00

UWAGA! Termin składania ofert upływa 19.07.2019 r. godz. 09:00

DZP-270-36-2019 Sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji

Załączone pliki:
Download this file (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdf2019-06-17
Download this file (SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety).doc)SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety).doc2019-06-17
Download this file (Zał.1 - Formularz oferty.doc)Zał.1 - Formularz oferty.doc2019-06-17
Download this file (Zał.2 - Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Zał.2 - Formularz asortymentowo-cenowy.xls2019-06-17
Download this file (Zał.3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc)Zał.3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc2019-06-17
Download this file (Zał.4 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc)Zał.4 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc2019-06-17
Download this file (Zał.5 - Oświadczenie Wykonawcy (zezwolenie GIF, MZ).doc)Zał.5 - Oświadczenie Wykonawcy (zezwolenie GIF, MZ).doc2019-06-17
Download this file (Zał.6 - Oświadczenie Wykonawcy (przedmiot zamówienia).doc)Zał.6 - Oświadczenie Wykonawcy (przedmiot zamówienia).doc2019-06-17
Download this file (Zał.7 - Istotne postanowienia umowy.doc)Zał.7 - Istotne postanowienia umowy.doc2019-06-17
Download this file (Zał.8 - Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych.doc)Zał.8 - Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych.doc2019-06-17
Download this file (Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.doc)Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.doc2019-06-26
Download this file (Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2.doc)Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2.doc2019-07-02
Download this file (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf2019-07-02
Download this file (Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 3.doc)Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 3.doc2019-07-04
Download this file (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf2019-07-04
Download this file (Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 4.doc)Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 4.doc2019-07-11
Download this file (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3.pdf2019-07-11
Download this file (Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ.doc)Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ.doc2019-07-16
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert.doc2019-07-19
Download this file (Powiadomienie o unieważnieniu zadań - Grupa 6,7,8.doc)Powiadomienie o unieważnieniu zadań - Grupa 6,7,8.doc2019-08-27
Download this file (Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc)Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc2019-08-27
Download this file (DZP-270-36-2019 Unieważnienie czynności wyboru ofert w grupie 1.doc)DZP-270-36-2019 Unieważnienie czynności wyboru ofert w grupie 1.doc2019-09-11
Download this file (Powiadomienie o odrzuceniu oferty w zadaniu (pozostali wykonawcy).doc)Powiadomienie o odrzuceniu oferty w zadaniu (pozostali wykonawcy).doc2019-12-18
Download this file (Powiadomienie o unieważnieniu zadań w Grupie1.doc)Powiadomienie o unieważnieniu zadań w Grupie1.doc2019-12-18
Download this file (Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w grupie 9.doc)Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w grupie 9.doc2020-03-03
Download this file (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf2020-03-17
Początek strony