DZP-270-41-2019 Sukcesywne dostawy leków

Uwaga! Termin składania ofert upływa w dniu 10.09.2019 r godz. 09:00

Uwaga! Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2019 r godz. 09:00

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.). Środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniu, jest platforma on-line działająca pod adresem https://e-ProPublico.pl/.

Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem:

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/894df4c5-c3e6-45f7-9e6a-78893b8ecc3a

Początek strony