Załączone pliki:
Download this file (Ogłoszenia o zamówieniu.pdf)Ogłoszenia o zamówieniu.pdf2019-10-24
Download this file (SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety).doc)SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety).doc2019-10-24
Download this file (Zał. nr 1 Wzór oferty na dostawy.doc)Zał. nr 1 Wzór oferty na dostawy.doc2019-10-24
Download this file (Zał. nr 2 Specyfikacja asortymentowo-cenowa.xlsx)Zał. nr 2 Specyfikacja asortymentowo-cenowa.xlsx2019-10-24
Download this file (Zał. nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc)Zał. nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc2019-10-24
Download this file (Zał. nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc)Zał. nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc2019-10-24
Download this file (Zał. nr 5 - Istotne postanowienia umowy.doc)Zał. nr 5 - Istotne postanowienia umowy.doc2019-10-24
Download this file (Zał. nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy (przedmiot zamówienia).doc)Zał. nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy (przedmiot zamówienia).doc2019-10-24
Download this file (Zał. nr 7 Zasady Środowiskowe dla Firm Zewnętrznych.doc)Zał. nr 7 Zasady Środowiskowe dla Firm Zewnętrznych.doc2019-10-24
Download this file (Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.doc)Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.doc2019-10-31
Download this file (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf2019-10-31
Download this file (Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert II.doc)Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert II.doc2019-11-13
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf2019-11-13
Download this file (Powiadomienie o zmianach w SIWZ.doc)Powiadomienie o zmianach w SIWZ.doc2019-11-14
Download this file (SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)MODYFIKACJA.doc)SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)MODYFIKACJA.doc2019-11-14
Download this file (Zał. nr 1 Wzór oferty na dostawy- Modyfikacja.doc)Zał. nr 1 Wzór oferty na dostawy- Modyfikacja.doc2019-11-14
Download this file (Zał. nr 2 Specyfikacja asortymentowo-cenowa - Modyfikacja.xlsx)Zał. nr 2 Specyfikacja asortymentowo-cenowa - Modyfikacja.xlsx2019-11-14
Download this file (Zał. nr 5 - Istotne postanowienia umowy.doc- MODYFIKACJA.doc)Zał. nr 5 - Istotne postanowienia umowy.doc- MODYFIKACJA.doc2019-11-14
Download this file (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III.pdf2019-11-14
Download this file (Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert III.doc)Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert III.doc2019-11-20
Download this file (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV.pdf2019-11-20
Download this file (Odpowiedzi na pytania do SIWZ.doc)Odpowiedzi na pytania do SIWZ.doc2019-11-26
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert.doc2019-12-27
Download this file (Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc)Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc2020-01-14
Download this file (Powiadomienie o unieważnieniu zadań.doc)Powiadomienie o unieważnieniu zadań.doc2020-01-14
Download this file (Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II.doc)Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II.doc2020-01-30
Download this file (Powiadomienie o unieważnieniu zadania nr 16.doc)Powiadomienie o unieważnieniu zadania nr 16.doc2020-01-30
Download this file (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf2020-02-06
Początek strony