Uwaga! Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2019 r godz. 09:00

Uwaga! Termin składania ofert przesunięto na dzień 27.11.2019 r godz. 09:00!

DZP-270-59-2019 Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia i dystrybucji posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy

Załączone pliki:
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc2019-11-14
Download this file (SIWZ.doc)SIWZ.doc2019-11-14
Download this file (Zał.1 - Formularz oferty.doc)Zał.1 - Formularz oferty.doc2019-11-14
Download this file (Zał.2- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).doc)Zał.2- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).doc2019-11-14
Download this file (Zał. 1 do OPZ (6 do umowy) - Wykaz komórek organizacyjnych.doc)Zał. 1 do OPZ (6 do umowy) - Wykaz komórek organizacyjnych.doc2019-11-14
Download this file (Zał. 2  do OPZ (7 do umowy) - Nomenklatura i charakterystyka diet.doc)Zał. 2 do OPZ (7 do umowy) - Nomenklatura i charakterystyka diet.doc2019-11-14
Download this file (Zał. 3  do OPZ (8 do umowy)- Gramatura poszczególnych produktów i potraw.doc)Zał. 3 do OPZ (8 do umowy)- Gramatura poszczególnych produktów i potraw.doc2019-11-14
Download this file (Zał. 4 do OPZ (9 do umowy)- Jadłospis dekadowy (wzór).doc)Zał. 4 do OPZ (9 do umowy)- Jadłospis dekadowy (wzór).doc2019-11-14
Download this file (Zał. 5 do OPZ (10 do umowy) - Zapotrzebowanie żywnościowe.doc)Zał. 5 do OPZ (10 do umowy) - Zapotrzebowanie żywnościowe.doc2019-11-14
Download this file (Zał. 6 do OPZ (11 do umowy) - Korekta - zapotrzebowanie żywnościowe.doc)Zał. 6 do OPZ (11 do umowy) - Korekta - zapotrzebowanie żywnościowe.doc2019-11-14
Download this file (Zał. 7 do OPZ (12 do umowy)- Formularz zdawczo - odbiorczy.doc)Zał. 7 do OPZ (12 do umowy)- Formularz zdawczo - odbiorczy.doc2019-11-14
Download this file (Zał. 8 do OPZ (13 do umowy)- Karta reklamacji_zwrotu posiłków.docx)Zał. 8 do OPZ (13 do umowy)- Karta reklamacji_zwrotu posiłków.docx2019-11-14
Download this file (Zał. 9 do OPZ (14 do umowy)- Ocena realizacji usługi.doc)Zał. 9 do OPZ (14 do umowy)- Ocena realizacji usługi.doc2019-11-14
Download this file (Zał. 10 (15 do umowy)- Wzór rozliczenia miesięcznych kosztów żywienia.docx)Zał. 10 (15 do umowy)- Wzór rozliczenia miesięcznych kosztów żywienia.docx2019-11-14
Download this file (Zał.3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków ud.doc)Zał.3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków ud.doc2019-11-14
Download this file (Zał.4 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych.doc)Zał.4 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych.doc2019-11-14
Download this file (Zał.5 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę.doc)Zał.5 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę.doc2019-11-14
Download this file (Zał.6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc)Zał.6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc2019-11-14
Download this file (Zał.7 - Wykaz osób.doc)Zał.7 - Wykaz osób.doc2019-11-14
Download this file (Zał.8 - Wykaz usług.doc)Zał.8 - Wykaz usług.doc2019-11-14
Download this file (Zał.9 - Istotne postanowienia umowy.doc)Zał.9 - Istotne postanowienia umowy.doc2019-11-14
Download this file (Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.doc)Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.doc2019-11-20
Download this file (Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ.doc)Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ.doc2019-11-22
Download this file (schemat pomieszczenia.pdf)schemat pomieszczenia.pdf2019-11-22
Download this file (Powiadomienie o unieważnieniu postępowania.doc)Powiadomienie o unieważnieniu postępowania.doc2019-11-27
Początek strony