logo UE

 

Nazwa projektu lub programu: Budowa kujawsko - pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępnośc i jakość e-usług publicznych

Początek strony