UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 27.02.2020

Załączone pliki:
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf2020-02-04
Download this file (SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety).doc)SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety).doc2020-02-04
Download this file (Zał. nr 1 Wzór oferty na dostawy.doc)Zał. nr 1 Wzór oferty na dostawy.doc2020-02-04
Download this file (Zał. nr 2 Specyfikacja asortymentowo-cenowa.xlsx)Zał. nr 2 Specyfikacja asortymentowo-cenowa.xlsx2020-02-04
Download this file (Zał. nr 3  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc)Zał. nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc2020-02-04
Download this file (Zał. nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy.doc)Zał. nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy.doc2020-02-04
Download this file (Zał. nr 5 - Istotne postanowienia umowy.doc)Zał. nr 5 - Istotne postanowienia umowy.doc2020-02-04
Download this file (Zał. nr 5A - Umowa użyczenia.doc)Zał. nr 5A - Umowa użyczenia.doc2020-02-04
Download this file (Zał. nr 6 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc)Zał. nr 6 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc2020-02-04
Download this file (Zał. nr 7  Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych.doc)Zał. nr 7 Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych.doc2020-02-04
Download this file (Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.doc)Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.doc2020-02-12
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf2020-02-12
Download this file (Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert II .doc)Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert II .doc2020-02-20
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf2020-02-20
Download this file (Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ.doc)Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ.doc2020-02-24
Download this file (Zał. nr 1 Wzór oferty na dostawy MODYFIKACJA.doc)Zał. nr 1 Wzór oferty na dostawy MODYFIKACJA.doc2020-02-24
Download this file (Zał. nr 2 Specyfikacja asortymentowo-cenowa - MODYFIKACJA.xlsx)Zał. nr 2 Specyfikacja asortymentowo-cenowa - MODYFIKACJA.xlsx2020-02-24
Download this file (Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ.doc)Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ.doc2020-02-25
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert.doc2020-02-28
Download this file (Zał. nr 1 Wzór oferty na dostawy oferta dodatkowa.doc)Zał. nr 1 Wzór oferty na dostawy oferta dodatkowa.doc2020-03-03
Download this file (Zał. nr 2 Specyfikacja asortymentowo-cenowa - OFERTA DODATKOWA.xlsx)Zał. nr 2 Specyfikacja asortymentowo-cenowa - OFERTA DODATKOWA.xlsx2020-03-03
Download this file (Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.doc)Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.doc2020-03-09
Download this file (Powiadomienie o unieważnieniu zadań -5,10-12,14,16,18,21,25,29-30,32,37,39-40,49,52,56-58.doc)Powiadomienie o unieważnieniu zadań -5,10-12,14,16,18,21,25,29-30,32,37,39-40,49,52,56-58.doc2020-03-30
Download this file (Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad.1-4,6-9,13,15,17,19-20,22-24,26-28,31,33,34-36,38,41-48,51,53-55,59-62.doc)Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad.1-4,6-9,13,15,17,19-20,22-24,26-28,31,33,34-36,38,41-48,51,53-55,59-62.doc2020-03-30
Download this file (Powiadomienie o odrzuceniu oferty (pozostali wykonawcy).doc)Powiadomienie o odrzuceniu oferty (pozostali wykonawcy).doc2020-04-02
Download this file (Powiadomienie o unieważnieniu zadań_zad.22.doc)Powiadomienie o unieważnieniu zadań_zad.22.doc2020-04-02
Download this file (Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad.50 i 53.doc)Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad.50 i 53.doc2020-04-02
Download this file (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf2020-04-14
Download this file (Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Grupa 2 i 51.doc)Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Grupa 2 i 51.doc2020-05-11
Początek strony