Uzyskanie doradztwa w zakresie najkorzystniejszych technicznie i ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji potrzeb Zapraszającego związanego z dostawą odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu w Poradni Genetycznej WSM w Bydgoszczy

Początek strony