DZP-270-DT-1-2019 Pozyskanie wiedzy w zakresie  optymalnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych mogących służyć realizacji potrzeb Szpitala w dziedzinie angiografii z uwzględnieniem  możliwości technicznych w zakresie adaptacji pomieszczeń i instalacji angiografu  we wskazanej lokalizacji.

Początek strony