EFRR 1

 

PK-VIII-2-2020 Zakup sprzętu medycznego na potrzeby OAiIT

Zamówienie dotyczy projektu/programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19". Projekt współfinansowany z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Początek strony