Przeprowadzenie recertyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm : System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001: 2015, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-ISO 45001:2018 oraz nadzór nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania w trzyletnim cyklu certyfikacji

Początek strony