PK-VII-2/2020 Wykonanie naprawy i usunięcia usterek liniowych systemu sygnalizacji pożaru TELSAP 2100