Certyfikat ISO

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Liderzy Zarządzania

Najlepiej Zarządzane Szpitale

Certyfikat Akredytacyjny

Ministerstwa Zdrowia

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

 

Jesteśmy jedną z niewielu placówek w regionie, wykonujących badania prenatalne u kobiet w ciąży.

 

PROGRAM SKIEROWANY JEST DO:

 

kobiet w ciąży, które ukończyły 35 rok życia,

 

kobiet w ciąży, u których w poprzedniej ciąży wystąpiły aberracje chromosomowe u płodu,

 

kobiet w ciąży, u których stwierdzono wystąpienie strukturalnych aberracji chromosomowych lub gdy u ojca ich dziecka stwierdzono wystąpienie strukturalnych aberracji chromosomowych,

 

kobiet ciężarnych o znacznie zwiększonym ryzyku urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową,

 

kobiet ciężarnych, u których w obecnej ciąży stwierdzono nieprawidłowy wynik badania USG lub badań biochemicznych, wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wad płodu.

 

CELEM PROGRAMU JEST: umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad (testy biochemiczne) i wczesne rozpoznawanie wad płodu (USG).

 

W CELU WYKONANIA BADAŃ WYMAGANE SĄ:

 

skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę, zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości,

wyniki badań potwierdzające zasadność skierowania do programu badań prenatalnych.

 

Panie, które chcą wykonać badania prenatalne prosimy o zgłoszenie się do budynku głównego na parterze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy pod numerem telefonu: 52 370 93 29.

 

Pracownia jest czynna w godz. od 8:00 do 12:30 od poniedziałku do czwartku.

usg pren

Program badań prenatalnych

Jesteśmy jedną z niewielu placówek w regionie, wykonujących badania prenatalne u kobiet w ciąży.

pregnant

Szkoła rodzenia

Zapraszamy Rodziców do Szkoły Rodzenia przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim.

wosp logo

Program leczenia pompami insulinowymi kobiet w ciąży.

Ciężarnym z cukrzycą bezpłatnie wypożyczamy pompy insulinowe!

Początek strony